Mida tähendab kinnisvaras seadmete haldus aastal 2023 ja mis sammud tuleks edu saavutamiseks teha?

See artikkel originaalselt ja täispikkuses ilmus Kinnisvara uudiste portaalis.

Mida seadmehaldus tegelikult tähendab?

Selles artiklis viitame seadmehaldusele kui ettevõttes kasutatavate seadmete jälgimise, turvalisuse, konfigureerimise ja hooldamise protsessile. Mis puudutab kinnisvarasektorit, siis seadmehaldus hõlmab laia valikut seadmeid, nagu ventilatsioon, küte, pumbad, IOT seadmed ja palju muud.

Üldiselt jaguneb seadmehaldus kolmeks valdkonnaks:

1. Seadmete hooldus

2. Töövoo ülevaade ja seadme hoolduspäeviku ajalugu (hoolduslogid)

3. Hooldusgraafiku tööde jälgitavuse lihtsustamine ja digitaliseerimine

1. Seadmete hooldus tähendab regulaarset ja ennetavat tegevust, mille eesmärk on tagada, et elektroonikaseadmed (veepumbad, kliimaseadmed, kütteseadmed), rasketööstus ja kergtööstus masinad või muud seadmed töötaksid eesmärgipäraselt, efektiivselt ja töökindlalt.

See tegevus hõlmab mitmeid hooldusülesandeid, -ülevaatusi ja -remonditöid, mille eesmärk on vältida võimalikke probleeme, pikendada seadmete eluiga ja hoida neid optimaalses töökorras.

2. Töövoo ülevaade ja seadme hooldusajaloo jälgitavus on üks tegevusi, mida paljud ettevõtted teevad, kuid veel rohkem ettevõtetest ei suuda seda infot korralikult säilitada ja kliendi nõudmisel taas esitada. See viib sageli olukorrani, mille puhul hooldustoimingut on võimatu jälgida ja selget ülevaadet töövoost saada.

3. Kahjuks peetakse seadmete hoolduspäevikuid endiselt paberil ja heal juhul digitaliseeritud pdf. vormingus. See on kahjuks reaalsus, kuidas seadmete hooldussektor valdavalt toimib ja kui raske on saada reaalajas ülevaadet ning kuidas hooldusülesannete täitmisega tegelikult lood on.

Hooldustoimingute lihtsustamist on võimalik parendada ainult siis, kui seadme hooldus on teostatud õigesti ja õigeaegselt. Lihtsustamise põhialuseks on saada ülevaade, kuidas asju reaalajas tehakse ja kliendiandmeid hoitakse.

Kui andmed on korrastatud, saab tuvastada ebaefektiivsusi ja arendada efektiivseid protsesse.
Mihkel Nanits - Business Development at Saago

Lisaväärtust ettevõtetele on võimalik luua ka ettevõtte siseselt. Tõhustades hooldusprotsesside läbiviimist, mitte palgates rohkem töötajaid ebaefektiivsemate protsesside järgi töö tegemiseks. Koos hooldusteenuse turu digitaliseerimisega, peavad muutuma ka pakutavate hooldusteenuste protsessid. Selle tulemusena muutuvad ettevõtte äriloogikad ning inimesed kohanevad uue reaalsusega.

Näited seadmehalduse kohta erinevates tööstusharudes:

1. Kinnisvara korrashoid

2. Hoone seadmete hooldus ehk HVAC (küte, kliimaseadmed, pumbad)

3. Ehitus

4. Turvaseadmed (kaamerad, sensorid jne.)

5. Paigaldus ja hooldus

6. Tervishoid

7. Teehooldus

8. Spordiklubid

9. Tuleohutus

10. Transport

Seadmete korrapärane hooldus korduvate graafikute alusel suurendab korrashoiu ja hooldusettevõtte üldist kasumlikkust, jätkusuutlikkust ja seadmeid kasutavate inimeste turvalisust. Seetõttu on väga oluline omada tarkvara, mis võimaldab meil seadmehaldust tõhusalt rakendada.

Seadmete hooldus kinnisvarasektoris – millele tuleks tähelepanu pöörata?

On tõestatud, et seadmete regulaarne hooldus pikendab seadme eluiga, vähendab ebaregulaarsete äparduste võimalust ja hoiab seadmed optimaalses töökorras.

Hooldustööde sagedus ja intensiivsus sõltuvad seadme tüübist, selle kasutamisest, keskkonnatingimustest ja tootja soovitustest. Mõned seadmed võivad vajada igapäevast hooldust, samas kui teistel võib olla plaaniline hooldus nädalas, kuus, kvartalis või aastas.

Kinnisvara korrashoiu sektoris tehakse seadmetele ennetavat hooldust, mis hõlmab rutiinseid kontrolle ja plaanilisi hooldustöid, et vältida ootamatuid rikkeid ja kulukaid tööseisakuid. Taastav hooldus seevastu tehakse pärast seda, kui seade on juba rikkis või ebaõnnestunud.

HVAC süsteemide hooldused muutuvad üha olulisemaks komponendiks nii äri- kui ka eluruumides. Kõigi kinnisvaraga seotud seadmete hulgas on HVAC-seadmed ühed kõige olulisemad, mida hooldada ja jälgida.

Millised on kütte, ventilatsiooni ja kliimahoolduse peamised aspektid:

1. Regulaarne hoolduskava: rutiinsete kontrollide läbiviimine, et tuvastada kulumise, kahjustuste või võimalike probleemide märke enne kui vead ilmnevad.

2. Puhastamine ja tolmu eemaldamine: seadmete hoidmine puhtana tolmust, prahist või saasteainetest, mis võivad takistada nende tööd või põhjustada ülekuumenemist.

3. Tarkvaravärskendused: funktsioonide, turvalisuse ja ühilduvuse parandamiseks uusimate püsivarade, draiverite ja tarkvaravärskenduste installeerimise tagamine.

4. Riistvara uuendused: vajadusel riistvarakomponentide uuendamine jõudluse parandamiseks või uute tarkvaranõuetega vastavusse viimiseks.

5. Kalibreerimine: seadmete reguleerimine ja kalibreerimine, et säilitada nende mõõtmiste või väljundite täpsus.

6. Määrimine: mehaaniliste seadmete puhul sobivate määrdeainete kasutamine, et vähendada hõõrdumist ja vältida liikuvate osade kulumist.

7. Aku hooldus: akutoitega seadmete puhul aku seisundi haldamine, laadimine ja vajaduse korral asendamine.

8. Toimivuse testimine: diagnostikatestide läbiviimine, et hinnata seadme jõudlust ja tuvastada kõrvalekaldeid või ebaoptimaalseid kõrvalekaldeid.

9. Ohutuskontrollid: kontrollige, kas turvaelemendid töötavad õigesti ja vastavad ohutusstandarditele.

10. Hoolduspäevikud: Hooldustoimingute, ülevaatuste ja remonditööde arvestuse pidamine edaspidiseks kasutamiseks ja kontrolli tagamiseks.

Ülalmainitud peamisi aspekte saab lisada tehnikute töövoogudesse, sest on oluline omada põhjalikku ülevaadet tööplaanist ja ülesannetega kaasnevatest tegevustest.

Seadme efektiivne hooldus ei taga mitte ainult seadmete tõrgeteta toimimist, vaid vähendab ka õnnetuste ohtu, optimeerib jõudlust, vähendab pikaajalisi kulusid ja pikendab seadme tööiga.

Seetõttu on oluline hoida hooldustööde ajalugu korduvate hooldustööde kohta. Kinnisvarasektoris kirjeldatakse neid töid peaaegu alati paberil ning kogu selle info korrastamine ja taasesitamine on väga aeganõudev ja ebaefektiivne.

Neid dokumente hoitakse sageli hoonetes ning ajakohast reaalajas infot on peaaegu võimatu kätte saada. Seetõttu on ülioluline valida tarkvara, mis võimaldab salvestada ja jälgida reaalajas hooldustööde täitmist ning genereerida automatiseeritud hooldusgraafikuid.

Seadmehaldus 2023. aastal ja pärast seda – kuhu me liigume?

Seoses seadme ökosüsteemide keerukamaks muutumisega ja asjade interneti (IoT) levikuga on tõhus seadmehaldus muutunud ettevõtete jaoks üha olulisemaks, sellepärast et:

• säilitada turvalisust

• tõhustada toiminguid

• tagada seadmete ja tehnoloogiate sujuv integreerimine ettevõtte võrku.

2023. aastal on seadmehaldus arenenud ja nõudlus IoT seadmete järele kasvab. Toome siinkohal välja mõned 2023. aasta seadmehalduse trendid ja parimad tavad:

1. Turvalisus ja privaatsus: küberturvalisus on jätkuvalt suurim probleem. Tugevad turvameetmed on hädavajalikud tagamaks seadmete kaitse pahatahtliku juurdepääsu ning rünnakute eest. See hõlmab krüptimise, mitmefaktorilise autentimise ja regulaarsete turvavärskenduste kasutamist.

2. Asjade Interneti (IoT) haldamine: asjade Interneti-seadmete kiire leviku tõttu muutub IoT tõhus haldamine veelgi tähtsamaks. Seadmete hooldajad peavad käsitlema mitmesuguseid IoT seadmeid, millest igaühel on personaalsed parameetrid. Ja seda mitte ainult tööstusseadmete, vaid ka kodumasinate osas.

3. Õhu kaudu (OTA ehk Over the Air) värskendused: Seadmete tarkvaravärskendused üle õhu on 2023. väga oluline teema. OTA värskendused võimaldavad kiireid veaparandusi, turvapaiku ja funktsioonide täiustusi, ilma et oleks vaja igale seadmele füüsilist juurdepääsu.

4. Tehisintellekt (AI) ja automatiseerimine: AI hakkab mängima järjest olulisemat rolli seadmete haldamisel, alates võimalike probleemide ennustamisest kuni rutiinsete toimingute automatiseerimiseni, nagu tarkvaravärskendused, varuosade jälgimine ja diagnostika.

5. Kasutajakogemus: Seadmehaldus peab keskenduma kasutajakogemuse optimeerimisele ja parendamisele. Oluline on tasakaalustada turvalisus ja tootlikkus, hoides samal ajal kasutajakogemust lihtsana.

Võib öelda, et seadmehalduse turg on kindlasti muutumas ja ees ootavad uued väljakutsed. Üks on selge, et seadmete haldajad ja kinnisvara korrashoiu ettevõtted peavad uueks õitsenguks ja ellujäämiseks astuma olulisi samme:

1. Digitaliseerimine ja paberist vabanemine

2. Efektiivsete äriprotsesside juurutamine

3. Seadmete hoolduspäevikute digitaliseerimine ja jälgimine

4. Olemasoleva teenuspaketi lisandväärtustamine klientidele

Digitaliseerimisega alustamine võib alguses olla raske ja karm, kuid väga oluline on hakata tegema esimesi samme õiges suunas.

5 soovitust seadmehalduse teostamiseks 2023. aastal:

1. Valige õiged tööriistad: valige sobivad seadmehalduslahendused, mis vastavad teie ettevõtte vajadustele. Leidke SaaS-i (tarkvara kui teenus) teenused, mis toetavad teie kasutatavaid seadmetüüpe ja tagavad vajaliku turbetaseme. Näiteks selline tööriist nagu Saago.

2. Kehtestage eeskirjad ja protokollid: töötage välja selged seadmete kasutamise eeskirjad, turvaprotokollid ja juhised töötajatele. Teavitage nendest põhimõtetest regulaarselt ja korraldage koolitusi, et kõik mõistaksid oma rolli turvalisuse tagamisel.

3. Jälgige ja auditeerige regulaarselt: jälgige pidevalt seadmeid, et tuvastada ja lahendada ennetavalt võimalikke ohtusid või probleeme. Regulaarsed auditid aitavad tagada vastavust eeskirjadele ja tööstusstandarditele. Pidage ajakohaseid hoolduspäevikuid.

4. Kohanege uute tehnoloogiatega: olge kursis seadmehalduse uusimate trendide ja tehnoloogiatega. Võtke omaks uued lahendused, mis võivad suurendada turvalisust ja efektiivsust, kohanedes samal ajal areneva seadmemaastikuga.

5. Kasutajate koolitus ja tugi: pakkuge kasutajatele pidevat koolitust ja tuge, et nad mõistaksid, kuidas seadmeid turvaliselt ja tõhusalt kasutada. See vähendab inimlike eksimuste tõenäosust.

Kokkuvõtvalt soovitan hakata mõtlema pikemale ärilisele perspektiivile ja selleks võtma initsiatiiv teadmise osas, millist teenust pakute täna ja millist teenust soovite pakkuda 3 aasta pärast. Hankige selline seadme hooldustarkvara nagu Saago ja olete juba sammukese lähemal oma protsesside efektiivistamisele ja tulevikku astumisele.

Share: